TCA SystemsPrivacy Statement

TCA Systems, gevestigd aan Stratosfeerstraat 149, 3328 GP te Dordrecht, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stratosfeerstraat 149 3328 GP Dordrecht
Telnr. 0627 823 235, dhr. E. Schoenaker
Mevr. S. Schoenaker is de Functionaris Gegevensbescherming van TCA Systems,
bereikbaar via s.schoenaker@tcasystems.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken TCA Systems verwerkt uw persoonsgegevens
omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Persoonsgegevens die wij verwerken TCA Systems verwerkt persoonsgegevens via
ons ERP programma Exactonline.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken TCA Systems
verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TCA Systems verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– TCA Systems analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
TCA Systems neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TCA Systems) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
TCA Systems bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
2 jaar.

Bij actieve partners zullen wij de persoongegevens langer tot onze beschikking
hebben en bij het beëidigen van de partnerschap zullen wij nadat alle
administratieve zaken onderling geregeld is, de gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
TCA Systems deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TCA Systems blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke
toestemming. De gegevens, welke wij verstrekken betreffen naam en contactgegevens
gerelateerd aan het in overleg uitvoeren van werkzaamheden en/of het laten bezorgen
van leveringen.

TCA Systems verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TCA Systems gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
administratie@tcasystems.nl.

TCA Systems wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TCA Systems neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met onze klantenservice of via administratie@tcasystems.nl