TCA SystemsMissie & Visie

Missie

TCA Systems richt zich op het leveren van gebouw-gebonden systemen, welke middels IP-bekabeling en software-applicaties kunnen worden verweven tot een totaaloplossing voor gebouwbeheer.
Dit heeft als doel Cost-of-Ownership te verlagen en effectiviteit en gebruiksgemak te verhogen.

Visie

De hedendaagse gebouwen worden allen voorzien van verschillende gebouw-gebonden installaties, zoals:

  • Observatiesysteem
  • Data- en telefonie bekabeling
  • Toegangscontrole
  • Enzovoort

Deze systemen worden veelal gescheiden aan gelegd en aangestuurd door aparte besturingssystemen.
Voor elk van deze systemen worden mensen getraind en verantwoordelijk gehouden, met als gevolg dat deze kennis is verspreid over verschillende mensen. Bij calamiteiten dienen verschillende mensen en systemen te worden geraadpleegd, waardoor de investeringen in deze systemen niet volledig tot hun recht komen.

TCA Systems is van mening dat middels gebruik van IP-oplossingen veel systemen kunnen worden samengevoegd tot één beheersbaar en betrouwbaar systeem, welke door een zeer kleine groep van Facility- en ICT-managers kan worden gemonitoord en onderhouden. Gevolg hiervan is een betrouwbaar systeem met betere resultaten en een belangrijk lagere Cost-of-Ownership.